LAUTTASAAREN KOIRAKERHO ry

VUOSIKOKOUS 2015 22.2.2015 klo 17

Paikka: Lahnalahden leikkipuisto, Lauttasaari


Läsnä: Tuulia Sundgren, Saana Haarma, Kirsi Auranen, Mia Andelin, Cilla Schroeder, Suvi

Korkiakoski, Katja Kuusela, Kristiina Siltanen ja Larissa Olasvuori


1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Tuulia Sundgren avasi kokouksen klo 17.13 ja toivotti kaikki

tervetulleiksi kokoukseen


2§ Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuulia Sundgren.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Larissa Olasvuori

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kirsi Auranen ja Saana Haarma


3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja näin ollen päätösvaltaiseksi.


4§ Kokouksen työjärjestys

Kokouksen esityslista todettiin sääntöjenmukaiseksi, joten päätettiin pitää sitä

työjärjestyksenä.


5§ Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus luettiin ja sen jälkeen hyväksyttiin.


6§ Tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto

Katso liite


7§ Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

Tilinpäätös hyväksyttiin ja vastuuvapaus myönnettiin.


8§ Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.


9§ Jäsenmaksun suuruus vuodelle 2015

Päätettiin pitää jäsenmaksu16€ suuruisena, perhejäsenmaksu on 3€ sekä

ainaisjäsenmaksu 160€.


10§ Tulo- ja menoarvio vuodelle 2015 (Kts. liite)

Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio.


11§ Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja

Puheenjohtajaksi ehdotettiin Tuulia Sundgreniä. Ehdotusta kannatettiin. Valittiin

puheenjohtajaksi Tuulia Sundgren.


12§ Valitaan hallituksen uudet jäsenet

Erovuorossa hallituksesta ovat Mia Andelin, Kirsi Auranen, Hanna Grönqvist,

Tiina Lampimäki ja Annika Einiö. Hallitukseen valittiin uudelleen Mia Andelin,

Kirsi Auranen, Hanna Grönqvist ja Tiina Lampimäki. Uudeksi hallituksen

jäseneksi valittiin Cilla Schroeder.


13§ Valitaan toiminnantarkastaja

Toiminnantarkastajaksi valittiin Tytti Anttila ja varatoiminnantarkastajaksi valittiin

Friida Turku.


14§ Vuoden koira-palkinnot

Vuoden koirat palkittiin liitteen mukaisesti.

Vuoden tokotulokkaaksi hallitus valitsi Outi Korhosen ja Komeen.


15§ Uusien sääntöjen esitteleminen ja hyväksyminen

Uudet säännöt hyväksyttiin.


16§ Muut asiat

Ei muita asioita


17§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.20