LAUTTASAAREN KOIRAKERHO ry


VUOSIKOKOUS 2014 23.2.2014 klo 17


Paikka: Lahnalahden leikkipuisto, Lauttasaari


Läsnä: Tuulia Sundgren, Saana Haarma, Salla Tiainen, Tiina Lampimäki ja Larissa OlasvuoriKokouksen avaus

Puheenjohtaja Tuulia Sundgren avasi kokouksen klo 17.12 ja toivotti kaikki tervetulleiksi kokoukseen


Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuulia Sundgren.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Larissa Olasvuori

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Lampimäki ja Salla Tiainen.


Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja näin ollen päätösvaltaiseksi.


Kokouksen työjärjestys

Kokouksen työjärjestys todettiin sääntöjenmukaiseksi, paitsi kohta 5, jossa sana vuosikertomus korvataan sanalla toimintakertomjus ja kohta 6, jossa sana tilintarkastaja korvataan sanalla toiminnantarkastaja.


Toimintakertomus 2013

Toimintakertomukseen tehtiin tarkennuksia sekä oikeinkirjoituskorjauksia, joiden jälkeen toimintakertomus hyväksyttiin


Tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto

Katso liite


Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

Tilinpäätös hyväksyttiin ja vastuuvapaus myönnettiin.


Toimintasuunnitelma 2014

Täydennettiin toimintasuunnitelmaa ja hyväksyttiin se.


Jäsenmaksun suuruus vuodelle 2014

Päätettiin pitää jäsenmaksu16€ suuruisena, perhejäsenmaksu on 3€ sekä ainaisjäsenmaksu 160€.

Eräpäivä jäsenmaksulle on 30.4.2014.


10§ Tulo- ja menoarvio vuodelle 2014 (Kts. liite)

Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio.


11§ Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja

Puheenjohtajaksi ehdotettiin Tuulia Sundgreniä. Ehdotusta kannatettiin. Valittiin puheenjohtajaksi Tuulia Sundgren.


12§ Valitaan hallituksen uudet jäsenet

Erovuorossa hallituksesta ovat Saana Haarma ja Salla Tiainen. Sari Nokelainen eroaa omasta pyynnöstään. Hallitukseen valittiin uudelleen Saana Haarma ja Salla Tiainen. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Larissa Olasvuori.


13§ Valitaan toiminnantarkastaja

Toiminnantarkastajaksi valittiin Friida Turku ja varatoiminnantarkastajaksi valittiin Lari Olasvuori.


14§ Vuoden koira-palkinnot

Vuoden koirat palkittiin liitteen mukaisesti.

Vuoden tokotulokkaaksi hallitus valitsi Kirsi Aurasen ja Nooan


15§ Muut asiat

Ei muita asioita


16§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo17.55Pöytäkirjan vakuudeksi

___________________________ ________________________

Tuulia Sundgren, Puheenjohtaja Larissa Olasvuori, SihteeriPöytäkirjan tarkistajat:

___________________________ _________________________

Tiina Lampimäki Salla Tiainen