LAUTTASAAREN KOIRAKERHO ry

 

VUOSIKOKOUS 2008 24.2.2008

 

 

1§                 kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 24.2.2008 klo 17.11

 

2§                 kokouksen järjestäytyminen

Valittiin  Tuulia Sundgren puheenjohtajaksi, Sari Nokelainen sihteeriksi. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Suvi Korkiakoski, Kata von Freymann

 

3§                 kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi  ja päätösvaltaiseksi

 

4§                 kokouksen työjärjestys

Työjärjestys on sääntöjen mukaan laadittu ja hyväksyttiin.

 

5§                 vuosikertomus 2007

Käytiin läpi vuosikertomus, lisättiin että match show järjestettiin yhdessä dogo argentinojen kanssa

 

6§                 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto (Kts. liite)

 

7§                 päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja

                 vastuuvapauden myöntämisestä

Tilinpäätös hyväksyttiin ja vastuuvapaus myönnettiin.

 

8§                 toimintasuunnitelma 2008

                      Hyväksyttiin toimintasuunnitelma.

 

9§                 jäsenmaksun suuruus vuodelle 2008

                 Päätettiin seuraavista maksuista

-16 € jäsenmaksu

-3 € perhejäsen

-160 € ainaisjäsen

Eräpäivä 30.4.2008

 

10§               tulo- ja menoarvio vuodelle 2008 (Kts. liite)

Keskusteltiin koulutusten rahojen tilityksistä sekä mahdollisesta viitenumerosta seuraavan vuoden laskujen maksuun. Lisäksi puhuttiin maksukäytännöistä sekä tilinkäytöstä ylipäätään. Tulo-ja menoarvio hyväksyttiin.

 

11§               valitaan hallituksen puheenjohtaja

Valittiin Tuulia Sundgren hallituksen puheenjohtajaksi

 

12§               valitaan hallituksen uudet jäsenet

Hallitukseen valittiin: Saana Haarma, Sari Korhonen, Salla Tiainen, Suvi Korkiakoski.

Jatkavat: Sari Nokelainen, Kirsi Auranen, Satu Ellermaa ja Annika Pehkonen

 

13§               valitaan tilintarkastaja

Sirkka Pastila jatkaa tilintarkastajana

Katharina von Freymann jatkaa varatilintarkastajana

 

14§               vuoden koira-palkinnot
Vuoden koirat palkittiin (liite)

 

15§               muut asiat

                

                

16§               kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 18.37

 

Pöytäkirjan vakuudeksi

 

 

Puheenjohtaja                                                                                    Sihteeri

 

 

Tuulia Sundgren                                                                                 Sari Nokelainen

 

 

Pöytäkirjan tarkistajat:

 

 

 

Suvi Korkiakoski                                                          Kata von Freymann