LAUTTASAAREN KOIRAKERHO ry:n Vuosikokous 27.02.05 Lahnalahden leikkipuistossa

1§ kokouksen avaus Kokous avattiin klo 18.15

2§ kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtaja Tuulia Sundgren, Sihteeri Kata von Freymann, Pöytäkirjantarkistajat ja ääntenlaskijat Annika Pehkonen, Sari Korhonen

Vuosikokoukseen osallistui 9 henkilöä. Kerhokirjassa on osallistujalista.

3§ kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ilmoitus vuosikokouksesta oli Lauttasaaren Sanomissa 18.2.2005 ja Lauttasaarilehdessä 24.2.2005 sekä Lauttakoirassa 4/2004, joten kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4§ kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin

5§ Toimintakertomus 2004

Korjaukset:

Susa Berghäll toimi vuonna 2004 varapuheenjohtajana.

LKK:ssa oli vuoden 2004 lopussa 250-300 jäsentä (Liisa vahvistaa Katalle)

(Saana Haarma saapui kokoukseen, 10. osanottaja)

Ystävyysottelu käytiin Inkoossa 4.5.04 LKK sijoittui toiseksi. Joukkueessa: TOKO: Pauliina & Pontus, Sanna & Robin, Satu & Hali, Sarkka & Tuisku + PK: Salla&Ade, Karo & Ronja, Caita & Daina

Koulutusohjaajille järjestettiin 4 koulutuskertaa seuran ulkopuolisen kolutusohjaajan Johanna Maukkosen kanssa.

Näillä muutoksilla vuosikertomus 2004 hyväksyttiin.

6§ tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

Liisa Kurki muistutti, että tilikauden tulos oli negatiivinen. Keskusteltiin säästötoimenpiteistä ja päädyttiin siihen, että kokousten tilavuokria pitäisi välttää ja siirtyä pitämään kokouksia jäsenten kodeissa.

7§ päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja

vastuuvapauden myöntämisestä

Tilinpäätös hyväksyttiin ja vastuuvapaus myönnettiin

8§ toimintasuunnitelma 2004

Korjaukset:

Ystävyysottelu 18.5.

Palkinnot 3 parasta TOKO + 3 parasta PK

Kata hankkii palkinnot

Sarkka ja Kata kasaa joukkueen

Tuulia ja Susa hoitaa tuomarit

Tokoleiri Spanieleiden majalla

alustavasti 20-21.8.

Kata kysyy tilaa

Koulutusohjaajaa pohditaan myöhemmin

(Anni Toikka saapui paikalle 11. osanottaja)

9§ jäsenmaksun suuruus vuodelle 2005

Hallituksen ehdotus16 € jäsenmaksu hyväksyttiin.

3 € perhejäsen, 160 € ainaisjäsen.

10§ tulo- ja menoarvio vuodelle 2005

Hyväksyttiin

11§ valitaan hallituksen puheenjohtaja

Tuulia Sundgren valittiin puheenjohtajaksi

12§ valitaan hallitukseen viisi jäsentä

Jäsenet: erovuorossa Kata von Freymann, Susa Berghäll, Elina Manninen, Sonja Pallaskorpi

Valittiin: Kata von Freymann, Annika Pehkonen, Susa Berghäll, Sari Nokelainen, Kati Seppälä (vuosi 2005)

13§ valitaan tilintarkastaja

Sirkka Pastila jatkaa tilintarkastajana,

Sami Airola toimii varatilintarkastajana

14§ vuoden koira-palkinnot

Emil vuden näyttelykoira

Elmeri vuoden veteraani

Rafu vuoden pentu

Jörö vuoden tokokoira

Ronja PK koira

15§ muut asiat

16§ kokouksen päättäminen

kokous päätettiin klo 19.30

Pöytäkirjan vakuudeksi

Puheenjohtaja Sihteeri

Tuulia Sundgren Katharina von Freymann

Pöytäkirjan tarkistajat:

Annika Pehkonen Sari Korhonen

 

LAUTTASAAREN KOIRAKERHO ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

Lauttasaaren Koirakerho on perustettu 1968.

Kerhon näkyvin ja tärkein toimintamuoto on koirien koulutus.

Kerho on panostanut myös koulutusohjaajien koulutukseen ja

Lauttasaaren Koirakerho ry:n tarjoama koulutus on monipuolista ja korkeatasoista.

LKK:n jäsenmäärä on jatkuvasti kasvanut.

KOULUTUS

Koulutus jatkuu entiseen tapaan Arcadan kentällä huhtikuun alusta Juhannukseen.

Kesätauon jälkeen jatketaan elokuun puolessa välissä lokakuun loppuun

Korso-koulu jatkaa toimintaansa.

KOKEET

Tottelevaisuuskoe 1.5. 2005

Tuomarina kokeessa on Rolf Dahlbom.

TAPAHTUMAT

Sääntömääräinen vuosikokous 27.2.2005

Match-show 15.5.-05.

LKK järjestää Ystävyysottelun 18.5

Tokoleiri Spanieleiden majalla alustavasti 20-21.8

MATKAT

Jos kiinnostusta riittää, yhteismatkoja voidaan järjestää

TIEDOTTAMINEN

Lauttakoira ilmestyy neljä kertaa.

Kotisivuilla tiedotetaan tapahtumista,

Vuosikokouksesta on ilmoitus paikallislehdessä.

Tokoista on ilmoitus Koiramme-lehdessä ja Kennelpiirin tiedotteessa.

JÄSENISTÖN KOULUTUS

Koulutusohjaajia ja liikkeenohjaajia lähetetään mahdollisuuksien mukaan jatko-tms. kursseille.

Saana Haarma lähtee koetoimitsija 2-kurssille.

Susa Berghäll koetoimitsija1-kurssille

Kati Seppälä liikkeenohjaaja-kurssille

PALKINNOT

Palkitaan vuoden koirat kiertopalkinnoilla.

 

LAUTTASAAREN KOIRAKERHO ry

TOIMINTAKERTOMUS 2004

15.2.2004 pidetyn vuosikokouksen valitsemina ovat hallituksen työskentelyyn osallistuneet puheenjohtajana Tuulia Sundgren, sihteerinä Katharina von Freymann varapuheenjohtajana Susa Berghäll sekä Saana Haarma Elina Manninen, Sanna Mikkola, Johanna Mäenpää ja Sonja Pallaskorpi.

Rahastonhoitajana on toiminut hallituksen ulkopuolinen Liisa Kurki.

Tilintarkastajana on toiminut Sirkka-Liisa Pastila.

JÄSENISTÖ

Kerhon jäsensihteerinä on toiminut Susa Berghäll.

Kerhon jäsenmäärä oli 31.12.2004 varsinaista jäsentä ja perhejäsentä sekä 2 ainaisjäsentä

KERHOTOIMINTA

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Lahnalahden leikkipuistossa 15.2.2004.

Pikkujoulujuhla pidettiin ravintola Ka Shing:ssa 18.12.2004.

KOULUTUS

Tottelevaisuuskoulutuksia järjestettiin Arcadan kentällä huhtikuun alusta Juhannukseen sekä elokuun puolesta välistä lokakuun loppuun. Koulutuksiin osallistui runsaasti koiria, keskimäärin 60 koirakkoa/kerta.

Kouluttajina toimivat Susa Berghäll, Kata v. Freymann, Saana Haarma, Soile Huhta, Elina Manninen, Sarkka Nokelainen Sanna Mikkola, Tuulia Sundgren, Salla Tiainen, Nikke Wallenius, Annika Pehkonen ja Kati Seppälä.

Hallitreenejä pidettiin Lauttasaaren ostoskeskuksen parkkihallissa sunnuntaisin edistyneemmille koirakoille

muutaman kerran kevät- ja syyskaudella.

Keväällä järjestettiin kaksi ”Nikke-kurssia” teoria ja käytännön harjoituksineen n. 60 koirakolle.

LKK:N Korso-koulu kokoontui kaksi kertaa . Vetäjinä olivat Susa Berghäll ja Nikke Wallenius.

Koulutuskauden päätteeksi järjestettiin KivaKoiraKansalainen-testi.

Koulutusohjaajille järjestettiin 4 koulutuskertaa seuran ulkopuolisen kolutusohjaajan, Johanna Maukkosen, ohjauksessa.

KOKEET

Kahden illan tokot järjestettiin 11. ja 13.5.-04. Koiria oli yhteensä 34.

Tuomarinuransa aloitti molemmissa kokeissa arvostellut Ralf Björklund.

Liikkeenohjaajana toimi Susa Berghäll.

YSTÄVYYSOTTELU

Ystävyysottelu käytiin Inkoossa 4.5.04 LKK sijoittui toiseksi. Joukkueessa: TOKO: Pauliina & Pontus, Sanna & Robin, Satu & Hali, Sarkka & Tuisku + PK: Salla&Ade, Karo & Ronja, Carita & Daina

TIEDOTTAMINEN

Lauttakoira ilmestyi kolme kertaa. Lehden toimituskuntaan kuuluivat Tiisa Andsten ja Susa Berghäll.Lehti lähetetään kaikille varsinaisille jäsenille sekä 16 vapaakpl. tuomareille, Kennelliitolle, -piirille,

eläinlääkäriasemille sekä ystävyyskerhoille ja muille yhteistyötahoille.

Tokosta oli ilmoitus Koiramme-lehdessä.

Kerholla on myös toimivat kotisivut, joista vastasivat Kata v. Freymann ja Johanna Mäenpää..

JÄSENISTÖN KOULUTUS

Kouluttajille järjestettiin koulutusviikonloppuleiri 5-6.5.-04 Nuuksiossa, Spanieleiden majalle.

Kata ja Kati olivat Kennelliiton leirillä.

Saana Haarma kävi koetoimitsija 1-kurssin.

PALKINNOT

Palkittiin kiertopalkinnoilla vuoden 2003 toko-tulokas, toko-koira , näyttelypentu, näyttelykoira ja

vuoden veteraani.