LAUTTASAAREN KOIRAKERHO ry
Sääntömääräinen vuosikokous

2.2.2003
Ravintola Ka Shing, Lauttasaari
Osallistujia: 15 jäsentä sekä 2 perhejäsentä (osallistujaluettelo on LKK:n kerhokirja 2:ssa)

1 § kokouksen avaus

Tuulia Sundgren avasi kokouksen klo 18.20

2 § kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuulia Sundgren, sihteeriksi Kata von Freymann, pöytäkirjojen tarkastajiksi + ääntenlaskijoiksi Pauliina Saarinen ja Elina Manninen

3 § kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksesta oli ilmoitettu sääntöjen mukaan Lauttasaari-lehdessä, Lauttakoirassa, sekä kotisivuilla ja sähköpostilla.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Muutos:

14 § vuoden koirat-palkinnot (liite) jakaminen siirrettiin 4 § perään.

Muuten seurattiin työjärjestystä.

5 § yhdistyksen puheenjohtajan valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Tuulia Sundgren

6 § yhdistyksen hallituksen valinta

Erovuoroiset:

Kata von Freymann, Saana Haarma, Sanna Mikkola, Johanna Mäenpää, Jenny Salmi

Hallitukseen valittin:

Kata von Freymann, Saana Haarma, Sanna Mikkola, Johanna Mäenpää, Jenny Salmi

Ei erovuorossa:

Susa Berghäll, Elina Manninen, Tuulia Sundgren

7 § tilintarkastajan ja rahastonhoitajan valinta

Tilintarkastaja:
Sirkka Pastila

Rahastonhoitaja:
Liisa Kurki

8 § vuoden 2002 toimintakertomus

Toimintakertomus hyväksyttiin sellaisenaan

9 § tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto

Hyväksyttiin

10 § tilinpäätöksen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vastuuvapaus myönnettiin

11 § toimintasuunnitelma vuodelle 2003

Esitettiin ja hyväksyttiin (liite)

12 § vuoden 2003 jäsenmaksu

jäsenmaksu vuodelle 2003 on 10 € ,
perhejäsen 3 €, ainaisjäsen 100 €

13 § vuoden 2003 talousarvion hyväksyminen

Vuoden 2003 talousarvio hyväksyttiin

15 § kokouksen päättäminen

Tuulia Sundgren päätti kokouksen klo 19.05