LAUTTASAAREN KOIRAKERHO ry:n
Vuosikokous 10.02.-02, klo.17.00
Ravintola Casa Mare

PÖYTÄKIRJA

1§ Kokouksen avaus
Kata v. Freymann avasi kokouksen klo 17.06

2§ Kokouksen toimihenkilöiden valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Susa Berghäll, sihteeriksi Kata v. Freymann, pöytäkirjan
tarkistajiksi Johanna Mäenpää ja Tiisa Andstén, ääntenlaskijoiksi
Elina Manninen ja Sanna Mikkola

3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksesta oli ilmoitettu sääntöjen mukaan Lauttasaari-lehdessä,
Lauttakoirassa, sekä lisäksi kotisivuilla ja sähköpostitse.
kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
(Kokouksen puheenjohtaja vaihdettiin kerhon puheenjohtajan
saapuessa paikalle. Puheenjohtajana jatkoi Tuulia
Sundgren)

4§ Kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin

5§ Vuoden 2001 toimintakertomus
Toimintakertomus hyväksyttiin sellaisenaan

6§ Tilinpäätöksen hyväksyminen sekä tili- ja vastuuvapauden myösntäminen
Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin sekä hyväksyttiin tilinpäätös

7§ Toimintasuunnitelma vuodelle 2002
Esitettiin ja hyväksyttiin (liite)

8§ Tulo- ja menoarvion vuodelle 2002
Hyväksyttiin sellaisenaan

9§ Jäsenmaksun suuruudesta päättäminen
Jäsenmaksu vuodelle 2002 on 10 €
Perhejäsen 3 €, ainaisjäsen 100 €

10§ Yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen valitseminen
Erovuorossa olivat: Pauliina Saarinen, Sari Nokelainen ja puheenjohtaja
Puheenjohtajana jatkaa Tuulia Sundgren, sihteeriksi valittiin
Kata v. Freymann, varapuheenjohtajaksi Susa Berghäll.

Hallituksessa jatkaa:
Tuulia Sundgren, Jenny Salmi, Johanna Mäenpää, Sanna Mikkola
ja Kata v. Freymann, uusina jäseninä Susa Berghäll ja Elina Manninen

Rahastonhoitajana jatkaa Liisa Kurki ja tilintarkastajana Sirkka Pastila

11§ Vuoden koirien palkitseminen

LKK:n vuoden 2001 näyttelykoira:
Elvis (INT&FIN&S&N&EST MVA BH V-01 Stillstorm’s Elvis) Om. Elina Manninen

LKK:n vuoden 2001 näyttelypentu:
Meeri (Shirellan Arab Night) Om. Sari Suomalainen

LKK:n vuoden 2001 veteraani:
Kessi (V-01 Korindal Keshia) Om. Susa Berghäll

LKK:n vuoden 2001 tokotulokas:
Ade (Lähteelän Adalmiina) Om. Salla Tiainen

LKK:n vuoden 2001 tokokoira:
Claudi (Kukistin Claudia Cardinal) Om. Satu Kinnunen

12§ Muut asiat
Ravintola Piratin virheen vuoksi kokous oli siirretty Casa Mareen. Piratin ovessa
oli lappu, jossa ko tieto luki

13§ Kokouksen päättäminen
Tuulia Sundgren päätti kokouksen klo 19.00

LAUTTASAAREN KOIRAKERHO RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2002

KOULUTUS
Tottelavaisuuskoulutusta järjestetään Arcadan kentällä,
Huhtikuusta Juhannukseen ja elokuun puolivälistä marraskuun alkuun. Olosuhteet huomioiden, myrskyllä ja rankkasateella ei koulutusta, pakkasraja harkinnan mukaan. Koulutuksien peruuntumisesta ilmoitetaan LKK:n kotisivuilla.
Larun ostarin parkkihallia voidaan joskus käyttää koulutuksiin maksua vastaan.

KOKEET
Viralliset tottelevaisuuskokeet järjestetään syyskuussa 15.9 ja 22.9. Tuomareiksi 15.9. (ALO, AVO) esim. Puotanen ja 22.9. Packálen, Puolakka, Puotanen / Ranne.
Möllitokoja tarpeen mukaan.

MATCH-SHOW
Match-show järjestetään 7.4.02 Larun ostarin parkkihallissa. Tuomareiksi pyydetään Hannele Jokisiltaa ja Sirpa Väyrystä.

JÄSENISTÖN KOULUTUS
Jäseniä lähetetään kursseille kun vain mahdollista.

TIEDOTTAMINEN
Lauttakoira ilmestyy 3-4 kertaa.
Ilmoittelua Lauttasaari-lehdessä ja koirapuistossa sekä koirakerhon
omilla nettisivuilla (www.geocities.com/lauttasaarenkoirakerho), joista vastaa Kata v.Freymann.
Koulutuksista ilmoitetaan myös Lauttasaari-lehdessä ja koirapuistossa sekä LKK:n kotisivuilla.

NÄYTTELYMATKAT
Mahdollisista matkoista sovitaan erikseen.

MUUTA
HSKP: Mestaruustoko marraskuussa 2.11.02.02
LKK:n vuoro järjestää ystävyysottelu toukokuussa
Kennelliitosta tilataan uudet metallinoutoesineet
LAUTTTASAAREN KOIRAKERHO RY

TOIMINTAKERTOMUS 2001

Hallituksen työskentelyyn osallistuivat: Tuulia Sundgren pj. Katav. Freymann, siht.
(Sari Nokelaisen tilalla) Saana Haarma , Sanna Mikkola , Jenny Salmi,
Johanna Mäenpää ja Pauliina Saarinen.
Rahastonhoitajana hallituksen ulkopuolella Liisa Kurki.

JÄSENISTÖ
Jäsenrekisteriä on hoitanut Susa Berghäll. Jäsenmäärä 31.12.-01 oli 78.

KOKEET
Tottelevaisuuskoe oli 12.08.-01. Tuomarina oli Kaisa Poutanen.
Kokeessa oli 22+2 koirakkoa.

MATCH-SHOW
Match-show järjestettiin 10.05.-01 Arcadan-kentällä.
Tuomareina: Elina Tan, Hannele Jokisilta ja Sirpa Väyrynen

KOULUTUS
Koulutus oli Arcadan-kentällä torstaisin huhtikuun alusta juhannukseen ja
Elokuun puolivälistä marraskuun alkuun. Kouluttajina Susa Berghäll, Nina Wallenius, Kata v. Freymann, Tuulia Sundgren ,Saana Haarma. Ryhmiä oli sekä aloittelijoille että kilpaileville. Koulutuksiin osallistui vaihteleva määrä koiria, (3-20).

TIEDOTTAMINEN
Lauttakoira ilmestyi kolme kertaa, yksi lehdistä oli kaksoisnumero (3-4).
Lehteä toimitti Tiisa Andsten. LKK:n tapahtumista oli mainintoja netissä sekä Lauttasaari-lehdessä , asiaa hoiti Kata v.Freymann. Lauttakoiran vapaakappaleita painettiin 15.

MUUTA
Kata v. Freymann suoritti koetoimitsijakurssin ensimmäisen osan.
LKK:N osallistui HSKP:mestaruustokoon joukkueella:
Satu Kinnunen & Claudi, VOI
Tiisa Andstén & Tasha, ALO
Elina Manninen & Elvis, AVO
Kata v. Freymann & Miina, ALO