LAUTTASAAREN KOIRAKERHO ry


VUOSIKOKOUS 2013 24.2.2013 klo 17


Paikka: Lahnalahden leikkipuisto, Lauttasaari


Läsnä: Tuulia Sundgren, Saana Haarma, Kirsi Auranen, Annika Einiö, Salla Tiainen, Larissa Olasvuori, Tiina Lampimäki, Mia Andelin, Satu EllermaaKokouksen avaus

Puheenjohtaja Tuulia Sundgren avasi kokouksen klo 17.12 ja toivotti kaikki tervetulleiksi kokoukseen.


Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuulia Sundgren.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Larissa Olasvuori

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Saana Haarma ja Salla Tiainen.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja näin ollen päätösvaltaiseksi.


Kokouksen työjärjestys

Kokouksen työjärjestys todettiin sääntöjenmukaiseksi, paitsi kohta 6, jossa sana tilintarkastaja korvataan sanalla toiminnantarkastaja.


Vuosikertomus 2012

Vuosikertomukseen tehtiin tarkennuksia sekä oikeinkirjoituskorjauksia, joiden jälkeen vuosikertomus hyväksyttiin.


Tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto

Katso liite


Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

Tilinpäätös hyväksyttiin ja vastuuvapaus myönnettiin.


Toimintasuunnitelma 2013

Täydennettiin toimintasuunnitelmaa ja hyväksyttiin se.


Jäsenmaksun suuruus vuodelle 2013

Päätettiin pitää jäsenmaksu16€ suuruisena, perhejäsenmaksu on 3€ sekä ainaisjäsenmaksu 160€.

Eräpäivä jäsenmaksulle on 15.5.2013.


10§ Tulo- ja menoarvio vuodelle 2013 (Kts. liite)

Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio.


11§ Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja

Puheenjohtajaksi ehdotettiin Tuulia Sundgreniä. Ehdotusta kannatettiin. Valittiin puheenjohtajaksi Tuulia Sundgren.


12§ Valitaan hallituksen uudet jäsenet

Erovuorossa hallituksesta ovat Annika Einiö, Mia Andelin, Satu Ellermaa sekä Sari Nokelainen. Larissa eroaa hallituksesta omasta tahdostaan. Hallitukseen valittiin uudelleen Annika Einiö, Mia Andelin ja Sari Nokelainen. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Kirsi Auranen, Hanna Grönqvist ja Tiina Lampimäki.


13§ Valitaan toiminnantarkastaja

Toiminnantarkastajaksi valittiin Friida Turku ja varatoiminnantarkastajaksi valittiin Lari Olasvuori.


14§ Vuoden koira-palkinnot

Vuoden koirat palkittiin liitteen mukaisesti.

Vuoden tokotulokkaaksi hallitus valitsi Salla Tiaisen ja Jasun.


15§ Muut asiat

Ei muita asioita


16§ Kokouksen päättäminen .

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.15.
Pöytäkirjan vakuudeksi
___________________________ ________________________

Tuulia Sundgren, Puheenjohtaja Larissa Olasvuori, SihteeriPöytäkirjan tarkistajat:

___________________________ _________________________

Saana Haarma Salla Tiainen